Enorm batterisatsing ved UiA 


Universitetet i Agder er i ferd med å bli en stor aktør på batterifeltet innen forskning, utdanning og samskapning. 


 

Målet på sikt er å bidra til å skape en bærekraftig batteriverdikjede, forteller forsker Johannes Martin Landesfeind, som leder strategiprosjektet for UiA sin batterisatsing. 

 

 

Ledende i landet 

UiA er i ferd med å bli en stor universitetsaktør i Norge innen batterifeltet. Til neste høst vil de kunne tilby en ny batterispesialisering, og totalt ni undervisningsprogram knyttet opp mot batterier, som er mest i landet. 

-Vi starter nye utdanningsprogram innen flere nivå og implementerer spesialiseringer i eksisterende utdanninger. I tillegg oppretter vi doktorgradsstipendiater og forsterker forskningen på dette området, forteller Landesfeind. 

Samskapingsprosjekt 

UiA setter i gang et samskapingsprosjekt med næringslivet for å bygge opp batterikompetansen. I tillegg til utdanning vil det innebære opplæring av industrien. I tillegg satses det på innovasjon gjennom forskning og flere velutstyrte batterilaboratorier, som på sikt skal flyttes til et eget forskningssenter for batteri etablert av Morrow i Grimstad neste vår. 

 

Tryggere og mer effektiv resirkulering Et eksempel på innovasjon ved UiA er det fireårige forskningsprosjektet Rhinoceros, som er finansiert med 91 millioner av EU. UiA fikk 8,5 millioner av dette for å utvikle en automasjonsprosess som forenkler resirkuleringen av batterier.  

- Dagens resirkuleringsprosess har mange manuelle oppgaver som kan være farlige. Derfor holder vi nå på å utvikle en automasjonslinje som tømmer batteriene for energi og demonterer dem. Det vil gjøre batteriresirkulering tryggere og mer effektivt, forteller forsker Martin Choux. 

Martin Choux

Gode forhold 

Landesfeind mener det industrielle landskapet i Sør-Norge legger til rette for UiAs batterisatsing. 

- Denne regionen har gode forhold for å utvikle en bærekraftig batteriproduksjon. Her er det billigere kraft, energien er bærekraftig, det er god tilgang på råmaterialer til batteriproduksjon og i tillegg eksisterer det en stor industri, som aktivt støtter UiA batteristrategi. Disse inkluderer Vianode, Morrow, Elkem, Glencore og Equinor, sier forskningslederen.  

Han trekker også fram fordelene ved at nordmenn ligger langt framme som batteriforbrukere. 

-Mange kjøpte elbil tidlig, så batteriproblematikken vil treffe Norge først. Vår elbilpark ligger mer enn fem år i forkant av de fleste andre land. Det er en utfordring for industrien, men også en mulighet, påpeker Landesfeind. 

Under Arendalsuka er UiA til stede på Langbrygga med et spennende program, hvor du blant annet kan få vite mer om batterisatsingen. 


Universitetet i Agder (UiA) sin visjon er samskaping for framtidens kunnskap. UiA har omkring 1500 ansatte og 14000 studenter. UiA består av fem fakulteter og har campuser i Kristiansand og Grimstad.